open menu

Hva skjer?

Møteplan Haugesund SV, våren 2019

Her finner du litt informasjon om møtetidspunkt.

Styremøter:

Dag Dato Tidspunkt
Mandag 4. mars kl. 19.30
Mandag 18. mars kl. 20.30
Mandag 8. april kl. 19.30
Mandag 29. april kl. 19.30
Mandag 20. mai kl. 19.30


Politiske møter/gruppemøter: 
Politiske møtedatoer, saksdokumenter og protokoller er tilgjengelige i innsynsportalen på Haugesund kommune sine nettsider. Har du innspill til politiske saker, ta kontakt med gruppeleder eller medlemmer av
bystyregruppa vårInnspill på saker til styre kan sendes til haugesund@sv.no eller til medlemmer av styret. Kontaktinformasjon finner du her.

Møtene finner sted på Haugesund SV sitt kontor i tredje etasje i Sørhauggata 145 (vis-à-vis SR-Bank) og starter kl. 19.00 med mindre annet er avtalt.

Gruppemøter:

Dag Dato Type gruppemøte
Mandag 11. mars gruppemøte før bystyret
Mandag 1. april gruppemøte før bystyret
Mandag 13. mai gruppemøte før bystyret
Mandag 10. juni gruppemøte før bystyret

 

Aktivitetsplan Haugesund SV, våren 2019

Her finner du litt informasjon om hva som rører seg i lokallaget. Spesielt viktige arrangement er merket i rød tekst.

Tidspunkt Aktivitet/tiltak Sted For hvem
4. februar Årsmøte i Haugesund SV Gamle Slaktehuset Åpent for alle. Medlemmer har stemmerett
16.-17. februar Årsmøte i Rogaland SV Sandnes Valgte delegater og observatører
18. februar «Kaffikoppen»* SV-kontoret Medlemmer
8. mars Markering av kvinnedagen Sentrum/høgskolen Åpent for alle
18. mars «Kaffikoppen»* SV-kontoret Medlemmer
24. april Vedta nytt arbeidsprogram Gamle Slaktehuset Åpent for alle. Medlemmer har stemmerett
1. mai Arbeidernes dag Sentrum Åpent for alle
4. mai Strandryddeaksjonen Haugalandet Vassbrekkevatnet Åpent for alle
9. mai Folkemøte med Audun Lysbakken Bedehusets Bar & Bazaar Åpent for alle
13. mai Vedta hovedsaker for valgkampen Gamle Slaktehuset Åpent for alle. Medlemmer har stemmerett
14. mai Frivillighetskonferanse Festiviteten Åpent for alle
3. juni «Kaffikoppen»* SV-kontoret Medlemmer
5. juni Verdens miljøverndag Ikke avklart Åpent for alle
1.-2. juni Valgkampsamling Haugesund Medlemmer i nord-Rogaland


*«Kaffikoppen» er en uformell møtearena mellom lokallagsleder, gruppeleder og medlemmer i Haugesund SV. Her møtes man for å diskutere aktuelle saker eller gi innspill til saker. Kaffikoppen blir servert fra kl. 19.00 på Haugesund SV sitt kontor i tredje etasje i Sørhauggata 145 (vis-à-vis SR-Bank)!

Del dette Del dette på Facebook Del dette på Twitter