open menu

ÅRSMØTE 2020

Vel møtt til årsmøte i Haugesund SV!
Tid: Mandag 3. februar kl. 19.00
Sted: Høyloftet på Gamle Slaktehuset Allaktivitetshus (Strandgata 70)

Styret i 2019 og toppkandidatene for perioden 2019-2023 i Haugesund SV. Fra venstre: Karen Helgeland Qvale, Signe Norbotten, Ivar Teigland, Lene Sæther, Erling Nes Mygland, Trine Meling Stokland, Vegard Engesli, Lise Langåker, Svein Inge Strand Egeland og Odd Vidar Sevland. Britt-Mona Vang og Felipe Panza var ikke til stede da bildet ble tatt. Foto: Steinar Sortland

Saksliste:

1. Åpning/konstituering

  • Godkjenning av innkalling
  • Godkjenning av saksliste
  • Valg av ordstyrer
  • Valg av referent
  • Valg av to protokollunderskrivere

2. Årsmelding 2019

3. Forslag til handlings- og aktivitetsplan for 2020

4. Økonomi

5. Valg av nytt styre og valg av delegasjon til årsmøte i Rogaland SV

NB! Det er fint om medlemmer som er interesserte i å delta på årsmøte i Rogaland SV lørdag 15. februar og søndag 16. februar (enten som delegater eller observatører) gir beskjed om dette i forkant av møtet.

6. Uttalelser

NB! Forslag til uttalelser kan sendes skriftlig fram til møte eller legges fram skriftlig på møte. Bruk vår e-post ved innsending: haugesund@sv.no

7. Orienteringer

  • Aktuelle politiske saker (v/ gruppeleder)
  • Samarbeid i flertallskoalisjonen (v/ gruppeleder)

8. Innmeldte saker

Meld deg gjerne på via arrangement på vår facebookside!

Vi gjør oppmerksom på at det ikke vil bli delt ut papirkopier på årsmøtet 3. februar, så ta med pc/nettbrett eller ta med egen utskrift. Det blir servert suppe, kaffe og kake, og vi oppfordrer alle som kommer til å ta med noe ekstra å bite i!

Årsmøtet er åpent for alle. Kun medlemmer har stemmerett.

Vel møtt!

Med vennlig hilsen styret i Haugesund SV

Del dette