open menu

Den nye samarbeidsavtalen

Partiene i den nye flertallskoalisjonen i Haugesund vil jobbe for en kommune som inkluderer, skaper, fordeler og bevarer. Her kan du lese hele den nye samarbeidsavtalen.

Den nye samarbeidsavtalen for den nye flertallskoalisjonen i Haugesund ble 19. september 2019 signert av Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti, Miljøpartiet de Grønne, Sosialistisk Venstreparti, Pensjonistpartiet og Senterpartiet.

Samarbeidsavtalen gjelder for valgperioden 2019-2023, og i avtalens verdigrunnlag heter det blant annet at koalisjonen

  • vil føre en ansvarlig bærekraftig politikk som tar Haugesund i en ny og tydelig «grønn» retning
  • vil styrke fellesskapet der vi tar hensyn til å løfte alle og ikke noen få
  • vil arbeide for gode tjenester til alle byens innbyggere, gode nærmiljøer, en aktiv næringspolitikk med en bærekraftig infrastruktur
  • ønsker å drive politikk for alle, og mye for de som trenger det mest
  • skal arbeide mot alle former for undertrykkelse og trakassering på grunnlag av kjønn, hudfarge, religion og seksuell orientering

Last ned hele samarbeidsavtalen som PDF her: Samarbeidsavtale for valgperioden 2019-2023

Del dette