open menu

Bli kjent med vår nye bystyregruppe

Etter et svært godt kommunevalg der vi fikk en oppslutning på 5,3 % får vi nå inn tre kandidater i bystyret! Her kan du bli litt bedre kjent med den nye bystyregruppa.

Trine Meling Stokland, gruppeleder

Bakgrunn
Jeg bor på Bleikemyr med samboer, en gutt (2 ½) og hund. Jeg er utdannet sosiolog og jobber til daglig som rådgiver på fakultet for helse- og sosialvitenskap ved Høgskulen på Vestlandet. Har vært folkevalgt og medlem av Bystyret siden 2015. Fra og med 2018 har jeg i tillegg vært leder av Personalpolitisk utvalg i Haugesund kommune.

Hva er viktigst for deg?
At alle unger skal ha den samme muligheten for å leve gode liv uavhengig av bakgrunn og utgangspunkt.
At miljø og levekår skal være styrende for prioriteringer i byplanlegging og byutvikling.
At ingen skal stå med lua i hånden i arbeidslivet. Faste og hele stillinger skal være hovedregelen. Ikke unntaket.
At velferd skal tjene folk, ikke penger.
At ingen mennesker skal diskrimineres på grunnlag av kjønn, seksualitet, religion, hudfarge eller kulturell bakgrunn.
At Haugesund tar klimakrisen på alvor!

Hvorfor er du med i SV?
Fordi makt og ressurser i samfunnet er ekstremt skeivt fordelt, og da trengs en politikk som tør å omfordele og omprioritere til beste for mennesker og miljø.

Vegard Engesli

Bakgrunn
Jeg har bakgrunn både som fagarbeider og akademiker. Fagbrev som energimontør ble tatt i Trøndelag og mastergrad i historie ble tatt ved UiB. for tiden arbeider jeg som avdelingsleder i Haugaland Kraft Nett. På fritiden er det nok å gjøre med fire barn og hund. Noen mener også at jeg er litt over snittet interessert i terrengløping.

Hva er viktigst for deg?
Naturvern, miljøkamp og økonomisk likhet er de viktigste sakene for meg

Hvorfor er du med i SV?
Jeg ble med i SV for å prøve å forandre verden litt i riktig retning. Med riktig retning mener jeg en miljøpolitikk som ivaretar fremtidige generasjoners interesse, en økonomisk politikk hvor alle har en sjanse til et godt liv og et skoleverk som gir alle et godt utgangspunkt i livet.

Lise Langåker

Bakgrunn
Jeg er nybakt pensjonist. Arbeidsplassen min har vært Høgskulen på Vestlandet der jeg arbeidet som førsteamanuensis i organisasjonsfag ved økonomisk-administrativ utdanning. Jeg har i en årrekke vært engasjert i arbeid med likestillingsspørsmål innenfor universitets- og høgskolesektoren.

Hva er viktigst for deg?
Av politiske saker er jeg mest opptatt av fordelingsspørsmål, likestillingssaker og saker som dreier seg om klima, miljø og naturmangfold.

Hvorfor er du med i SV?
Jeg mener SV er det beste politiske alternativet for å skape et mer rettferdig samfunn der også tar klima- og miljøspørsmål blir tatt på alvor. Jeg ønsker å medvirke lokalt i dette arbeidet.

Svein Inge Strand Egeland (1. vara)

Bakgrunn
Jeg er utdannet lærer og jobber som kontaktlærer ved Håvåsen Skole. Mye av tiden min går med til familien og venner, men får også litt tid til fotball og tennis. Da både som utøver og trener. Har også styreverv i Haugesund Tennisklubb. Prøver også å få lest mye, da helst sakprosa.

Hva er viktigst for deg?
Oppvekst er viktig for meg. Vi bør jobbe for profittfrie barnehager, og mat og frukt til elevene på skolen. Videre bør vi gi skolebibliotekene et løft, samt gjøre SFO-tilbudet bedre og billigere.

Hvorfor er du med i SV?
Da jeg bestemte meg for å ta steget fra sofapolitiker til faktisk å engasjere meg var det viktig å finne et parti som hadde rettferdig fordeling og solidaritet høyt på prioriteringslisten. Det fant jeg hos SV.

Lene Sæther (2. vara)

Bakgrunn
Vernepleier, småbarnsmor og stolt fagorganisert.

Hvorfor er du med i SV?
Jeg er med i SV fordi jeg ønsker at alle skal gis like muligheter, uavhengig av hvor eller hvem du kommer fra. Jeg ønsker meg et samfunn med plass til alle, og med rom for å bidra etter evne, og at vi har solidaritet i oss til å ta vare på hverandre når det røyner på. Jeg har tro på en solid, offentlig velferdsstat med kompetente medarbeidere, et trygt arbeidsliv og med evne til å ta vare på folka sine – uavhengig av størrelsen på lommeboka. Alle kan bidra med noe i lokaldemokratiet vårt, om det er med en offentlig stemme, livskompetanse, klem, et par hender, medmenneskelighet eller kaffekoking.

Hva er viktigst for deg?
En god, offentlig omsorg og profittfri velferd. En trygg og god oppvekst med rom for de viktige verdiene for ungene våre. Å bekjempe fattigdom og de stadig økende forskjellene blant oss, og å jobbe for et trygt arbeidsliv med hele faste stillinger for alle de som ønsker det. Det skal være rom for alle – ikke bare for de få!

Karen Helgeland Qvale (3. vara)

Bakgrunn
Først og fremst er jeg mamma til to gutter. De og deres fremtid med de miljø- og klimautfordringer vi har er hovedårsaken til at jeg har engasjert meg politisk. Jeg håper å få brukt utdannelsen min som sivilingeniør innen energi og miljø i arbeidet.

Hvorfor er du med i SV?
Valg av parti er for min del et verdispørsmål. SV er et parti som har en klar stemme i kampen mot sosial ulikhet og urettferdighet i samfunnet. Utfordringer løser man best i fellesskap. SV har en tydelig miljøprofil, og det var avgjørende for mitt partivalg.

Hva er viktigst for deg?
Den viktigste saken for meg er miljø- og klimautfordringene vi står midt oppi. Jeg håper å kunne bidra til at Haugesund gjør raske, riktige og tøffe grep for å ta vår del av dette ansvaret.

Andreas Myge (4. vara)

Bakgrunn
Ekte haugesunder. Gift. 2 voksne barn, 7 barnebarn. Født og oppvokst på Solvang. Spilte aldersbestemte klasser for Djerv 1919 til juniornivå. Synger tenor i koret Cantus Vitale. Liker godt å lese og høre på musikk. Er ofte i Festiviteten når de har ulike forestillinger der. Liker ellers å gå tur i nærområdet. Forberedende prøver ved Universitetet i Bergen. Lærerutdannet adjunkt fra Stavanger lærerskole. Tilleggsutdanning i sosialpedagogikk. Jobbet ved Haraldsvang skole fra 1979 til 2002, da jeg ble valgt som hovedtillitsvalgt i Utdanningsforbundet Haugesund. I 2009 ble jeg valgt inn som fylkesstyremedlem i Utdanningsforbundet Rogaland, med lokallagene i nordfylket som arbeidsfelt. Hadde denne funksjonen til jeg gikk av med pensjon i 2018. Spesialfelt: Lov- og avtaleverk, samt tilsettingsprosesser og offentlig forvaltningsrett.
Som mangeårig tillitsvalgt har jeg fått en inderlig forhold til 3-partssamarbeidet, og til arbeidet for rettssikkerhet for alle. Et samfunn der vi sammen drar lasset vil være forutsetningen for å møte framtidas utfordringer. Med bakgrunn i læreryrket er skole og barnehage noe jeg har et brennende engasjement for. En god barnehage er en barnehage med mange høyt kvalifiserte barnehagelærere som er gitt tillit til å utøve sitt yrket. Det samme med skole. Kvalifiserte lærere som gis muligheten til å se eleven er en forutsetning for utviklingen av et solidarisk samfunn der vi lærer å ta vare på hverandre. Jeg sier klart og tydelig nei til kommersielle aktører på områder der det offentlige finansierer driften, og ja til en videreutvikling av den norske velferdsmodellen.

Hvorfor er du med i SV?
Ikke noe parti har vist større politisk innsikt og forståelse for hva fellesskolen og lærernes hverdag dreier seg om. Det er ikke tilfeldig at du finner så mange lærere på ei SV-liste. Fordi en god skole alltid har betydd mye for meg, har SVs skolepolitikk gjort sitt til at jeg nå er med i SV. SV er garantisten for en god offentlig skole.

Hva er viktigst for deg?
Skole og barnehage er de viktigste sakene for meg. Dernest å sikre god forvaltningsskikk innen offentlig administrasjon. Rettssikkerhet for «den lille mann/kvinne».

Erling Nes Mygland (5. vara)

Bakgrunn
Jeg er 28 år og for tiden student. Den siste tiden har jeg jobbet med kulturpolitikk i forbundet Hyperion og har lang fartstid i frivillige organisasjoner.

Hvorfor er du med i SV?
Likestilling, omfordeling og klimakampen. Dette er tre saker som er vår tids største utfordring, men som vi også har muligheten til å rette opp! SV er for meg partiet med svarene som skaper en god hverdag for hele samfunnet, både fattig og rik.

Hva er viktigst for deg?
Jeg har et brennende engasjement for kultur, men jeg er redd det største spørsmålet i vår tid er Klimakrisen. Klarer vi ikke å starte snuoperasjonen snart, så går vi inn i en uviss fremtid.

Marte Engesli Lysaker (6. vara)

Bakgrunn
Jeg er 36 år, og jobber som advokat hos kommuneadvokaten i Karmøy kommune. Jeg fant tidlig ut at SV var partiet for meg, og meldte meg inn som 14-åring.

Hvorfor er du med i SV?
SV kjemper for miljøet, jevnere fordeling, kvinnesak og bedre inkludering. Da er valget lett for meg!

Hva er viktigst for deg?
Miljøvern har hele tiden vært en viktig sak for meg. Samtidig er kampen for en jevnere fordeling noe jeg er veldig opptatt av. Gjennom yrket mitt blir jeg stadig påminnet om at ikke alle har et like godt utgangspunkt i livet. Jeg mener det er vår plikt å jobbe for å redusere forskjeller, sørge for jevnere fordeling og mer inkludering, slik at alle barn får like muligheter til å lykkes.

Del dette