open menu

5.3 Frivillighet som ressurs

Haugesund SV vil:

  • at Haugesund kommune utarbeider en tydelig plan for hvordan man ønsker å samarbeide med frivillige lag og organisasjoner, brukerutvalg og andre organer som representerer kommunens befolkning innenfor ulike områder.
  • la bydelshus og aktivitetshus ha egen ledelse med nærhet til lag og foreninger som bruker dem.
  • åpne for større og billigere tilgang for frivillige lag og foreninger for barn og ungdom som ønsker å låne kommunale bygg (i tråd med LNU sitt forslag).
  • verne om og beholde Skattkammeret i Haugesund
  • primært prioritere midler til frivillige lag og organisasjoner som arbeider for inkludering, integrering, fattigdomsbekjempelse, klima og miljø

<- Tilbake til 5.2

<- Tilbake til kapittel 5

Tilbake til kapitteloversikt

Del dette