open menu

5.2 En idrett for helse og trivsel

Haugesund SV vil:

  • prioritere den brede idretts- og mosjonsaktiviteten
  • at folkebadet på Flotmyr skal bygges og driftes av kommunen
  • sørge for tilbud til de som har særskilte behov gjennom universell utforming
  • sørge for erfaringsutveksling og videreutvikle «Vard-modellen» til andre idrettsområder
  • støtte og verne om mosjonstilbud for voksne i regi av foreninger og frivillige organisasjoner, f.eks. gjennom støtte til kursing og utstyr.

-> Gå til 5.3

<- Tilbake til 5.1

<- Tilbake til kapittel 5

Tilbake til kapitteloversikt

Del dette