open menu

5.1 Et levende kulturliv

Haugesund SV vil:

 • sikre aktivitet og tilbud ved alle bydelshus
 • videreutvikle Gamle Slaktehuset til å bli et kulturhus og rusfritt alternativ for unge etter modell fra Metropolis i Stavanger
 • legge til rette for trygg ferdsel for Ungdom i sentrum mellom rusfrie aktiviteter og kollektiv transport
 • sørge for midler til korps, kor og teater
 • sørge for at lokale kunstnere og kulturutøvere, både profesjonelle og amatører, tilbys gode arenaer for sin virksomhet
 • arbeide for at folkebiblioteket og folkemuseet har vilkår til å fungere som levende, flerkulturelle møteplasser for kulturformidling, kommunikasjon, læring og demokratiutvikling
 • reetablere Haugesund som Friby for forfulgte forfattere og knytte fribyforfatterordningen til folkebiblioteket
 • at graffitikunstnere skal få utfolde seg i utvalgte byrom
 • bruke graffitikunstnere til maling av spill og aktiviteter på asfalt i skolegårder og på lekeplasser
 • tilpasse kulturlokaler for mennesker med funksjonshemninger.
 • beholde Filmfestivalen i Haugesund

-> Gå til 5.2

<- Tilbake til kapittel 5

Tilbake til kapitteloversikt

Del dette