open menu

4.6 Et levende lokaldemokrati

Haugesund SV vil: 

  • bevare og videreutvikle ordningen med åpen høring om kommunebudsjettet
  • aktivt ta i bruk folkemøter omkring viktige politiske spørsmål i kommunen
  • støtte innføring av stemmerett for 16-åringer
  • etablere et godt system for brukerundersøkelser, brukerråd og erfaringskonsulenter i alle deler av kommunal virksomhet
  • vurdere om Haugesund kommune skal opprette en funksjon som «demokratiutvikler» med mål om involvering av innbyggere og utvikling av lokaldemokratiet

<- Tilbake til 4.5

-> Gå til kapittel 5

<- Tilbake til kapittel 4

Tilbake til kapitteloversikt

Del dette