open menu

4.5 Vold i nære relasjoner

Haugesund SV vil:

  • øke kompetansen om overgrep og vold i nære relasjoner i kommunen
  • sørge for å gjennomføre den kommunalt vedtatte planen om bekjempelse av vold i nære relasjoner
  • styrke Krisesenteret og sørge for at kommunen har et langvarig botilbud for voldsutsatte som trenger det
  • arbeide for at statens barnehus tilbyr sin kompetanse og tilbud i Haugesund
  • øke kompetansen i kommunen om sosial kontroll og æreskultur

-> Gå til 4.6

<- Tilbake til 4.4

-> Gå til kapittel 5

<- Tilbake til kapittel 4

Tilbake til kapitteloversikt

Del dette