open menu

4.4 En sunn og sosial boligpolitikk

Haugesund SV vil:

  • etablere et kommunalt tomteselskap i tråd med Sandnesmodellen
  • videreutvikle og styrke det ikke-kommersielle boligtilbudet og den kommunale startlånordningen
  • utvikle et kommunalt leie-til-eie konsept
  • vurdere et kommunalt hybelkollektiv for lærlinger og studenter
  • at kommunen skal bistå ved ønsker om å etablere seniorkollektiver, som et supplement til alders- og omsorgsboliger
  • sørge for alternative og bemannede botilbud til mennesker som av ulike grunner har vanskelig for å fungere i egen bolig.
  • prioritere boligbygging i og omkring sentrum
  • sørge for trygge og sunne oppvekstmiljø for barn og unge i alle bolig- og byutviklingsprosjekt
  • utarbeide en tiltaksplan for oppgradering og vedlikehold av lekeplasser i samarbeid med velforeningene
  • verne grønne lunger, matjord og friluftsområder fra boligutbygging

-> Gå til 4.5

<- Tilbake til 4.3

-> Gå til kapittel 5

<- Tilbake til kapittel 4

Tilbake til kapitteloversikt

Del dette