open menu

4.3 En verdig sosialpolitikk

Haugesund SV vil:

  • sørge for at barnetrygd og barns egen inntekt holdes utenfor når sosialhjelp beregnes
  • styrke det tverrfaglige samarbeidet mellom sosialtjenesten i NAV, andre kommunale enheter, spesialisthelsetjenesten og frivillighetsapparatet
  • opprette og utvikle brukerråd og aktiv brukerinvolvering i ulike deler av sosialtjenesten
  • sørge for at mennesker som er i kontakt med kommunens sosialtjeneste har en kontaktperson å forholde seg til
  • sette et tak på antall sosialhjelpsmottakere per saksbehandler i sosialtjenesten

-> Gå til 4.4

<- Tilbake til 4.2

-> Gå til kapittel 5

<- Tilbake til kapittel 4

Tilbake til kapitteloversikt

Del dette