open menu

4.2 En solidarisk flykting- og integreringspolitikk

Haugesund SV vil:

 • beholde mottaksskolen på Breidablikk
 • styrke den barnefaglige kompetansen i kommunens flyktningarbeid
 • at kommunen utarbeider en lokal handlingsplan mot rasisme og etnisk diskriminering
 • øke innvandrerkvinners mulighet for utdanning og yrkesdeltakelse ved å styrke norskopplæring og arbeidstrening under ordnede arbeidsforhold
 • innføre mentorordninger og andre målretta ordninger som gir flyktninger og andre innvandrere hjelp til jobbsøking
 • sørge for at det lokale næringslivet bidrar i integreringsdugnaden
 • øke de økonomiske rammene for bruk av tospråklige assistenter og styrke språkløftet i barnehagene
 • at minoritetsspråklige barn får mer morsmålsundervisning og styrket tospråklig undervisning i skolen
 • at flere minoritetsspråklige barn skal få delta på SFO
 • at kommunen støtter og samarbeider med frivillig sektor i integreringsarbeidet
 • arbeide for å beholde flyktninger som har fullført introduksjonsprogrammet i kommunen

-> Gå til 4.3

<- Tilbake til 4.1

-> Gå til kapittel 5

<- Tilbake til kapittel 4

Tilbake til kapitteloversikt

Del dette