open menu

4.1 Et trygt og inkluderende arbeidsliv

Haugesund SV vil:

 • samarbeide tett med fagorganisasjonene
 • fortsette arbeidet for økt grunnbemanning, faste og hele stillinger i kommunale enheter
 • etablere en kommunal bemanningssentral innenfor oppvekstområdet og videreutvikle bemanningssentralen innenfor helse- og omsorg. 
 • stanse bruken av bemanningsbyråer i hele kommunen
 • begrense bruk av midlertidige ansettelser til et minimum og kjempe mot alle former for reversering av vårt vedtak om at Haugesund kommune skal forholde seg til den tidligere arbeidsmiljøloven når det kommer til midlertidige ansettelser
 • fortsette arbeidet for å sikre ansattes ytringsfrihet og å styrke varslernes stilling gjennom et uavhengig varslingsutvalg og etablering av trygg varslingskultur
 • legge til rette for kompetanseutvikling og sørge for at ansattes kompetanseheving fører til reel og permanent lønnsøkning
 • sørge for at Haugesund kommune bidrar aktivt til å kvalifisere framtidige og nåværende ansatte gjennom lærlinge-, realkompetanse- og praksisordninger
 • at mennesker med funksjonsnedsettelser skal gis muligheten til en plass i det ordinære arbeidslivet på lik linje med andre arbeidstakere. Blant annet gjennom kommunale arbeidsplasser i regi av Samordningsrådet for utviklingshemmede sitt Helt Med- prosjekt. «
 • legge til rette for at kommunalt ansatte kan være i arbeid så lenge de ønsker gjennom gode seniorpolitiske tiltak 
 • at kommunen bruker egne kompetente ansatte i stedet for eksterne konsulenter når kommunens tjenestetilbud skal evalueres og utvikles
 • at kommunen etterlever vedtatte seriøsitetskrav i byggeprosjekter og andre kommunale prosjekter i tett samarbeid med fagbevegelsen og Arbeidstilsynet
 • at kommunen arbeider aktivt for å avdekke og motvirke sosial dumping
 • innføre seriøsitetskrav for skjenke- og serveringsbevillinger og inndra bevillinger ved avdekking av arbeidslivskriminalitet, grov trakassering eller rasisme

-> Gå til 4.2

-> Gå til kapittel 5

<- Tilbake til kapittel 4

Tilbake til kapitteloversikt

Del dette