open menu

3.5 En ren natur – for alle

Haugesund SV vil: 

  • verne matjord på Fagerheim
  • verne om grønne lunger, trær og parker –  og hindre omregulering av grønne friområder til andre arealformål
  • utarbeide en markaplan for Haugesund kommune
  • hindre forsøpling av byen og naturen, og utvide strandryddeaksjonen til også å være en landryddeaksjon
  • ha insektvennlig beplantning i kommunale parker
  • styrke friluftsorganisasjonene og friluftsrådenes arbeid, med et spesielt fokus på at barn og unge, mennesker med funksjonsnedsettelser og minoritetsbefolkning skal kunne ta naturen i bruk
  • ferdigstille kyststien fra sentrum til Årabrotkilen
  • bruke miljøvennlig granulat i bygging eller oppgradering av kunstgressbaner og ballbinger
  • finne miljøvennlige alternativ for underlag på lekeplasser, i barnehager og skolegårder

<- Tilbake til 3.4

-> Gå til kapittel 4

<- Tilbake til kapittel 3

Tilbake til kapitteloversikt

Del dette