open menu

3.4 Grønn næringsutvikling

Haugesund SV vil:

 • støtte og styrke Gründerloftet i sentrum
 • styrke samarbeidet mellom næringsliv og miljøer for utdanning, forskning og innovasjon med mål om grønnere næringsutvikling.
 • støtte aktører som jobber for å redusere matsvinn
 • sørge for at Haugaland Kraft, der Haugesund kommune er en betydelig eier, satser på utvikling av fornybar energi, som havvind, sol-, bølge- og tidevannskraft og jordvarme.
 • at HIM der Haugesund kommune er en betydelig eier jobber for å etablere biogassanlegg for å omgjøre avfall til lokal verdiskaping
 • at all virksomhet på Haugaland Næringspark skal være grønn og fornybar
 • stille strenge og målbare energikrav til kommunale nybygg
 • stille målbare miljøkrav til kommunale innkjøp og byggeplasser
 • satse sterkt og aktivt på havvind, men pause utbygging av landbaserte vindmølleparker
 • støtte og legge til rette for å etablere landsstrøm for cruiseskip i Karmsund havn
 • at kommunen skal delta aktivt i klyngesamarbeidet Maritime CleanTech

-> Gå til 3.5

<- Tilbake til 3.3

-> Gå til kapittel 4

<- Tilbake til kapittel 3

Tilbake til kapitteloversikt

Del dette