open menu

3.1 Fellesskap, ikke forurensning

Haugesund SV vil:

  • at miljøhensyn, folkehelse og levekår skal ivaretas i all kommunal planlegging
  • innføre klimabudsjett og klimaregnskap for kommunen, som ledd i å prioritere og følge opp den kommende kommunedelplanen for klima og energi
  • involvere innbyggerne i miljø- og byutviklingsprosjekt blant annet gjennom økt bruk av folkemøter
  • øke ungdomsrådet og ungdoms- og elevorganisasjoners innflytelse i klima- og miljøspørsmål
  • at kommunale bygg skal være klimanøytrale
  • at kommunen etablerer en miljøportal med innspill og inspirasjon til hvordan Haugesund kan bli mer miljøvennlig
  • bruke medlemskapet Klimapartner til aktiv kunnskapsutvikling og kunnskapsdeling om klima og miljø – for kommunens medarbeidere, det lokale samfunns-, arbeids- og næringslivet og for innbyggerne

-> Gå til 3.2

-> Gå til kapittel 4

<- Tilbake til kapittel 3

Tilbake til kapitteloversikt

Del dette