open menu

1.4 Fattigdom blant barn

Haugesund SV vil jobbe for:

  • at barnetrygd og barns inntekt skal holdes utenfor når sosialhjelp beregnes
  • å forebygge og bekjempe barnefattigdom
  • å tilby gratis kulturskole- eller idrettstilbud én gang i uka, og innføre ordning med «opplevelseskort» for kino, teater, friluftsliv m.m.
  • å sørge for at alle aktiviteter i skolens regi skal være gratis
  • å tilby gratis ferieklubb om sommeren i samarbeid med frivillige organisasjoner
  • å styrke ordningen med betalingsfritak/-reduksjon for SFO for familier med lavinntekt

<- Tilbake til 1.3

-> Gå til kapittel 2

<- Tilbake til kapittel 1

Tilbake til kapitteloversikt

Del dette