open menu

1.1 Ja til kommunale og ideelle barnehager

Haugesund SV vil jobbe for:

 • å trygge ressurssituasjonen i de kommunale barnehagene
 • å sikre voksentettheten i alle barnehager gjennom økt grunnbemanning og å innføre minst 50 % barnehagelærerdekning
 • full bemanning ved fravær pga. bl.a. sykdom og pedagogenes planleggingstid ved at lønn til vikarer legges inn i budsjettet
 • at alle nye barnehager skal være kommunale eller ideelle
 • re-kommunalisering av de kommersielle barnehagene
 • at skattepenger i form av statstilskudd og egenandeler skal brukes på barnehagedrift og ikke gå til kommersielle aktører
 • at det legges til rette for at flere barn med ulik etnisk bakgrunn begynner i barnehage
 • å øke rammene for bruk av tospråklige assistenter/miljøarbeidere og styrke språkløftet
 • å styrke tilbudet til barn med spesielle behov
 • at alle barn skal ha rett til barnehageplass i sin skolekrets
 • å gi de ansatte muligheten til å styrke sin formelle kompetanse

-> Gå til 1.2

<- Tilbake til kapittel 1

-> Gå til kapittel 2

Tilbake til kapitteloversikt

Del dette