open menu

Førsteutkastet er klart!

Norge står overfor tre kriser. Sammen med resten av verden står vi overfor en global klimakrise. I tillegg står vi overfor en økonomisk krise dersom vi ikke skaper nye næringer å leve av, som et oljeavhengig land i en verden som skal slutte med olje. Og vi har en ulikhetskrise, med økende økonomiske forskjeller i Norge.

Grønn ny deal er en plan for hvordan Norge skal løse disse tre krisene. Nå er vi klar med første debattnotat om Grønn ny deal, vårt arbeid med rettferdig og grønn omstilling. Dette er første utkast som vi håper du leser, gir oss innspill på og diskuterer det med andre i partiet, naboen og kollegaer.

Innspillene blir deretter sammenstilt til et endelig dokument, som sendes til arbeidsprogramkomiteen. De legger frem utkast til nytt partiprogram for partiorganisasjonen.

Det er ikke til å komme utenom at debattnotatet er omfattende og langt. Vi skal jo i løpet av det neste tiåret redusere klimautslippene med 60% innen 2030 samtidig som vi reduserer forskjellene. Til sammen vil tiltakene i notatet få Norge til å oppnå klimaforpliktelsene våre. Samtidig tegner dette et spennende bilde av hvordan vårt samfunn kan bli. Vi har en vei å gå, det finnes flere måter å gjøre dette på. Derfor skal vi bruke tiden fremover på å diskutere.

Innholdsfortegnelse

1. Samfunnsplan for rettferdig omstilling

2. Sett pengene i arbeid for klima

3. Grønn snuoperasjon av offentlige innkjøp og virkemidler

4. Nye industrimuligheter

5. Veien til nullutslipp fra transport

6. Ingen klimautslipp til havs

7. Elektrifiser Norge

8. Arbeidsliv og kompetanse som ivaretar klima

9. Sirkulær økonomi for fremtida

10. Bygda 2.0 – en offensiv distriktspolitikk

11. En rettferdig klimapolitikk

12. Internasjonal solidaritet

13. Slik kan vi finansiere Grønn ny deal

14. 10 år med utslippskutt

Del dette Del dette på Facebook Del dette på Twitter