open menu

Foredragsholdere

Inviter en foredragsholder

Foredragsholderne er sentralstyremedlemmer og rådgivere på partikontoret og på Stortinget. Konseptet er laget for intern skolering, spesielt i forbindelse med valgkampforberedelser.

Slik bestiller du:

  1. Velg tema for innledningen. Her finner du oversikt over de ulike presentasjonene vi tilbyr.
  2. Ta kontakt og lag avtale med den foredragsholderen du ønsker til å holde presentasjonen. Kontaktinformasjon til foredragsholderen finner du lengre ned på denne siden.
  3. Fyll ut og send inn dette skjemaet. Skjemaet sendes til foredragsholderen med post@sv.no og din fylkessekretær i kopi.

Praktisk info:

  • Ha klart for deg hvilken presentasjon dere ønsker, aktuell dato og målgruppe for skoleringen før du bestiller.
  • Vær tidlig ute med å bestille for å få den foredragsholderen du ønsker.
  • Reiseutgifter for foredragsholderen må dekkes av lokallaget, eller du kan søke organisasjonsfondet om støtte.
  • Klikk her for tips og huskeliste for møtearrangementer.
  • Dersom du ønsker sentrale politikere eller ansatte til å holde andre type innledninger eller til andre målgrupper kan du kontakte dem direkte eller ta kontakt på post@sv.no.

Lykke til med arrangementet!

Bli flere aktive og nye medlemmer i lokallaget

Endre Flatmo

Tlf. 47 66 14 15
E-post: endre.flatmo@sv.no

Endre jobber på partikontoret som organisasjonsrådgiver. Han har tidligere vært nestleder og miljøpolitisk leder i SU.

Nils-Erik Flatø

Tlf. 94 10 14 57
E-post: nils-erik.flato@sv.no

Nils-Erik er organisasjonsrådgiver og medlemsansvarlig på partikontoret, og jobber mye med medlemsoppfølging og lokallagskontakt. Nils-Erik er utdannet jurist, driver med stand-up, og har bakgrunn som styresekretær i Concerned Scientists Norway.

Fordeling: Solidaritetsvalg 2019

Eirik Faret Sakariassen

Tlf. 99 39 91 81
E-post: eirik.sakariassen@sv.no

Eirik sitter i SVs sentralstyre. Han er kommunalråd i Stavanger kommune, og gruppeleder Stavanger SV. Eirik har lang fartstid fra studentpolitikken og har arbeidet på sykehjem.

Henriett Røed

Tlf. 92 84 08 85
E-post: henriett.roed@sv.no

Henriett er kampanjeansvarlig i SV, og jobber med å utforme kampanjer og valgkamparbeid. Hun har bakgrunn fra SU, og har tidligere vært faglig leder og valgkampansvarlig.

Mina Finstad Berg

Tlf. 95 76 34 79
E-post: minafberg@gmail.com

Mina er 27 år, kommer fra Lillehammer og er medlem av sentralstyret. Hun har tidligere vært en del av SUs ledelse, og har også jobba i SVs stortingsgruppe, da med særlig ansvar for helsepolitikk og justispolitikk.

Kim-André Åsheim

Tlf: 99 22 76 21
E-post: kima@stortinget.no
Kim-André jobber som finanspolitisk rådgiver for SVs stortingsgruppe.

 

 

Skole: En inkluderende fellesskole

Eirik Faret Sakariassen

Tlf. 99 39 91 81
E-post: eirik.sakariassen@sv.no

Eirik sitter i SVs sentralstyre. Han er kommunalråd i Stavanger kommune, og gruppeleder Stavanger SV. Eirik har lang fartstid fra studentpolitikken og har arbeidet på sykehjem.

Henriett Røed

Tlf. 92 84 08 85
E-post: henriett.roed@sv.no

Henriett er kampanjeansvarlig i SV, og jobber med å utforme kampanjer og valgkamparbeid. Hun har bakgrunn fra SU, og har tidligere vært faglig leder og valgkampansvarlig.

Mina Finstad Berg

Tlf. 95 76 34 79
E-post: minafberg@gmail.com

Mina er 27 år, kommer fra Lillehammer og er medlem av sentralstyret. Hun har tidligere vært en del av SUs ledelse, og har også jobba i SVs stortingsgruppe, da med særlig ansvar for helsepolitikk og justispolitikk.

Miljø: Bare nullutslipp er godt nok

Unni Berge

Tlf. 94 48 85 43
E-post: unni.berge@stortinget.no

Unni er rådgjevar på miljø i SVs stortingsgruppe. Ho skreiv masteroppgåva si i statsvitskap om oljeboring i Lofoten og Barentshavet. Ho har bakgrunn frå Natur og Ungdom, Bellona og miljøstiftinga ZERO.

Lars Haltbrekken

Tlf. 91 61 21 91
E-post: lars.haltbrekken@stortinget.no

Lars stortingsrepresentant for Sør-Trøndelag, og tidligere tidligere leder av Naturvernforbundet. Han har bred kunnskap om de natur- og miljøutfordringene vi står foran, og hva som skal til for å løse dem.

Eirik Faret Sakariassen

Tlf. 99 39 91 81
E-post: eirik.sakariassen@sv.no

Eirik sitter i SVs sentralstyre. Han er kommunalråd i Stavanger kommune, og gruppeleder Stavanger SV. Eirik har lang fartstid fra studentpolitikken og har arbeidet på sykehjem.

Mina Finstad Berg

Tlf. 95 76 34 79
E-post: minafberg@gmail.com

Mina er 27 år, kommer fra Lillehammer og er medlem av sentralstyret. Hun har tidligere vært en del av SUs ledelse, og har også jobba i SVs stortingsgruppe, da med særlig ansvar for helsepolitikk og justispolitikk.

Endre Flatmo

Tlf. 47 66 14 15
E-post: endre.flatmo@sv.no

Endre jobber på partikontoret som organisasjonsrådgiver. Han har tidligere vært nestleder og miljøpolitisk leder i SU.

Tillitsvalgtskolering for lokallag

Endre Flatmo

Tlf. 47 66 14 15
E-post: endre.flatmo@sv.no

Endre jobber på partikontoret som organisasjonsrådgiver. Han har tidligere vært nestleder og miljøpolitisk leder i SU.

Nils-Erik Flatø

Tlf. 94 10 14 57
E-post: nils-erik.flato@sv.no

Nils-Erik er organisasjonsrådgiver og medlemsansvarlig på partikontoret, og jobber mye med medlemsoppfølging og lokallagskontakt. Nils-Erik er utdannet jurist, driver med stand-up, og har bakgrunn som styresekretær i Concerned Scientists Norway.