open menu

Fordeling og rettferdighet

En trygg og god velferd for alle. Illustrasjon.

Ingen barn skal vokse opp i fattigdom. Ilustrasjon

Vi vil ha et boligmarked som fungerer for folk flest. Illustrasjon

forskjellene i makt og rikdom øker. Illustrasjon. 10% ab nordmenn eier 58% av all formue

forskjellene i makt og rikdom øker. Illustrasjon

En grønn ny deal!. Illustrasjon, skog.

Illustrasjon: knyttet neven i regnbuens farger Tekst: Vi vil ha en hendlingsplan mot islamofobi, rasisme og diskriminering Illustrasjon: stengt dør Tekst: Vi må bekjempe diskriminering i boligmarkedet Illustrasjon: mennesker som står arm i arm tekst: vi står sammen mot rasisme Illustrasjon: kvinne i rullkestol tekst: vi må bekjeme diskriminering i arbeidslivet Illustrasjon: to hender tekst: alle skal ha rett til å elske den de vil illustrasjon: CV tekst: Innvandrere diskrimineres i boligmarkedet, og på arbeidsmarkedet

Tekst: alle fortjener pensjon fra første krone, illustrasjon av frisør

Tekst: alle fortjener pensjon fra første krone, illustrasjon av dame som jobber i butikk

ja til heltidskultur, illustrasjon

ja til heltidskultur, illustrasjon

Del dette Del dette på Facebook Del dette på Twitter