open menu

Fordeling og rettferdighet

bilde: barn som leker tekst: overstrøket markeder - mennesker

Bilde: gutt som leker på lekeplass tekst: overstrøket skattelette for dei få - Gratis SFO til dei små

Bilde: gutt ser på andre barn som leker tekst: overstrøket skattelette for dei få - fotballsko til dei små

bilde: gutt ser på at andre barn leker tekst: overstrøket fortvile - forandre

Bilde: glade folk som flytter inn i leilighet  tekst: ovestrøket bolighaier - hybelkaniner

bilde: sykepleier tekst: overstrøket gjemte penger - sykehussenger

bilde: ungdommer: tekst: overstrøket skatteflukt - skoleutflukt

bilde: trilletur med barnevogn tekst: overstrøket overtid - tid til overs

bilde: ungdommer på en benk tekst: slipp de unge inn på boligmarkedet

Ingen skal vekse opp i fattigdom i verdas rikaste land Vi vil ha ein budstadmarknad som fungerer for folk flest slepp dei ungen inn på bustadmarknaden vi vil ha ei trygg og god velferd for alle ei trygg og god fødselsomsorg i heile landet innvandrarar blir diskriminert i bustadmarknaden og på arbeidsmarknaden velferd utan profitt vi vil ha ein handlingsplan mot islamofobi, rasisme og diskriminering vi står saman mot rasisme ja til auka bemanning og heiltidskultur omtanke, ikkje butikk 10% av nordmenn eig 58% av all formue kvart tianda barn i noreg veks opp i fattigdom

bilde av gutt med ryggen til tekst: i verdens rikeste land skal ingen vokse opp i fattigdom

Illustrasjon: dame i bunad Tekst: En trygg og god fødselsomsorg i hele landet

En trygg og god velferd for alle. Illustrasjon.

Ingen barn skal vokse opp i fattigdom. Ilustrasjon

Vi vil ha et boligmarked som fungerer for folk flest. Illustrasjon

forskjellene i makt og rikdom øker. Illustrasjon. 10% ab nordmenn eier 58% av all formue

forskjellene i makt og rikdom øker. Illustrasjon

En grønn ny deal!. Illustrasjon, skog.

Illustrasjon: knyttet neven i regnbuens farger Tekst: Vi vil ha en hendlingsplan mot islamofobi, rasisme og diskriminering Illustrasjon: stengt dør Tekst: Vi må bekjempe diskriminering i boligmarkedet Illustrasjon: mennesker som står arm i arm tekst: vi står sammen mot rasisme Illustrasjon: kvinne i rullkestol tekst: vi må bekjeme diskriminering i arbeidslivet Illustrasjon: to hender tekst: alle skal ha rett til å elske den de vil illustrasjon: CV tekst: Innvandrere diskrimineres i boligmarkedet, og på arbeidsmarkedet

Tekst: alle fortjener pensjon fra første krone, illustrasjon av frisør

Tekst: alle fortjener pensjon fra første krone, illustrasjon av dame som jobber i butikk

ja til heltidskultur, illustrasjon

ja til heltidskultur, illustrasjon

Del dette Del dette på Facebook Del dette på Twitter