open menu

Hjertesoner for en tryggere skolevei i bydel Gamle Oslo

16. apr. 17:00 - 18:30 | Gamle Oslo SV | Hageggata 19, 0577 Oslo

Gamle Oslo SV, i samarbeid med Tøyeninitiativet og FAU på Tøyen skole, inviterer til folkemøte om trafikkfrie gater, såkalte "Hjertesoner", rundt barneskolene i bydelen.

De fleste barn i Gamle Oslo går eller sykler til skolen. Mange biler i stor fart skaper en utrygg skolevei for mange barneskolebarn i bydelen. FAU ved flere av skolene i bydelen har ved en rekke anledninger satt fokus på farlige trafikksiutasjoner rundt skolen.

SV jobber for at barn og unge skal ha en trygg og sikker skolevei, og at flere skal kunne gå eller sykle. Sammen med byrådspartiene i Oslo har vi vedtatt et ønske om å etablere trafikkfrie gater, såkalte "Hjertesoner", rundt Oslos barneskoler.
Flere skoler rundt om i landet har innført ordningen og i Bergen kommune har man vedtatt at det skal etableres bilfrie hjertesoner rundt alle skoler.

Program:

Innledning v/ Stian Antonsen fra Gamle Oslo SV og Marian Hussein fra Bydelsutvalget

Hva er en hjertesone? v/ Carl Fredrik Pedersen i Miljøagentene

Kartleggingsverktøyet Traffikagenten ved Bymiljøetaten (TBA)

Innspill fra FAU ved de ulike skolene

Veien videre v/Sunniva Holmås Eidsvoll, medlem av Samferdsel- og miljøkomiteen i Oslo Bystyre for SV

Lokasjon

Hageggata 19
Oslo, 0577 Norway

Del dette Del på Facebook Del på Twitter