open menu

Drammen SV krever innsats mot barnefattigdom

I Drammen lever over 3000 barn under fattigdomsgrensen. Det er en økning på 50 % siden 2011. Denne utviklingen har fått gå i alt for mange år. Drammen SV krever nå handling og har derfor lansert en egen plan mot barnefattigdom.

 

Fattigdom skyldes komplekse forhold der enkle løsninger ikke finnes. Universelle velferdsordninger og fordelingspolitikk løser ikke utfordringene alene. Her må målrettede tjenester tilpasses den enkeltes situasjon og behov. I 2012 kuttet høyrestyret 6 millioner kroner i sosiale tjenester. Det er feil prioritering av ressursene. Vi trenger strukturelle og forebyggende tiltak innenfor skole, helse, arbeid og bolig, men også målrettede tiltak mot enkeltgrupper som kan lindre den akutte situasjonen veldig mange barnefamilier i Drammen opplever.

SV i Drammen stiller seg bak de tiltakene som framkommer i Levekårsplan 2016-2019, men de holder ikke. På kort sikt er den mest effektive måten å bekjempe barnefattigdom å øke inntektene til de familiene det gjelder. For særlig utsatte familier er det derfor nødvendig å øke de kommunale sosialhjelpsatsene og øke barnetrygden for enslige forsørgere.

Klikk her for å laste ned barnefattigdomsplanen.

Del dette