• Arne Nævra 1. kandidat og Tonje Benedikte Kopstad 2. kandidat. Foto https://www.facebook.com/ArneNaevra

Bidra i kampen for et varmt samfunn