• https://www.sv.no/blog/2016/11/14/for-folk-flest-svs-alternative-statsbudsjett-2017/

Bidra i kampen for et varmt samfunn