Petter Eide

Petter Eide sitter på stortinget for Oslo SV. Petter er særlig opptatt av internasjonal politikk, global solidaret, menneskerettigheter, kriminalomsorg og rusomsorg. Petter har utdannet lærer og har hovedfag i sosialantropologi. Petter har lang og bred erfaring fra organisasjonslivet og har vært generalsekretær i Amnesty Norge, Care international Norge og Norsk folkehjelp.