Nicholas Wilkinson

Nicholas ble innvalgt på Stortinget fra Akershus i 2017. Han var leder av Sosialistsik Ungdom fra 2014 til 2016.