Nicholas Wilkinson

Stortingsrepresentant frå Akershus valkrins

Medlem av helse- og omsorgskomiteen
Epost: Nicholas.Wilkinson@stortinget.no
Telefon: 915 42 044

Nicholas ble innvalgt på Stortinget fra Akershus i 2017. Han var leder av Sosialistsik Ungdom fra 2014 til 2016.