Cato Brunvand Ellingsen

Stortingsrepresentant for Oslo

Medlem av Finanskomiteen

Cato er vararepresentant for Oslo. Han sitter som medlem av Finanskomiteen.

Epost: cato.brunvand.ellingsen@stortinget.no