Arne Nævra

Stortingsrepresentant frå Buskerud valkrins

Medlem av transport- og kommunikasjonskomiteen
Epost: arne.naevra@stortinget.no
Telefon: 992 53 738

Arne Nævra fra buskerud ble valgt inn på stortinget i 2017. Før han ble rikspolitiker var Arne en kjent norsk naturfotograf og filmprodusent.