Arne Nævra

Arne Nævra fra buskerud ble valgt inn på stortinget i 2017. Før han ble rikspolitiker var Arne en kjent norsk naturfotograf og filmprodusent.