SV og SP

SV og SP er enige om å stoppe sentraliseringen, få en bedre landbrukspolitikk og at det å redusere forskjellene er viktig. SV har en mye mer radikal og ambisiøs politikk enn Sp når det gjelder fordeling, velferd og kommuneøkonomi, og er uenige med Sp om blant annet klima og natur, kvinnepolitikk og flyktningpolitikk. 

Fordeling og velferd 

SV har en mye bedre politikk for å få til faktisk fordeling og økt velferd for alle. En av de viktigste årsakene til ulikhet i samfunnet er at de på toppen ikke betaler noe i skatt på det de tjener og at store verdier sendes til neste generasjon. 

Miljø og klima 

Kvinners rettigheter

SV har gått i front for kvinners rettigheter. SV vil for eksempel avskaffe abortnemdene og utvide grensen for selvbestemt abort. SV stemte også for bioteknologiloven med ja til eggdonasjon, tidlig ultralyd og fosterdiagnostikk. SV vil også innføre en samtykkelov for å forsterke vernet mot voldtekt, slik at et nei betyr nei. Sp har gått imot samtlige at disse tiltakene. 

Landbruk 

I landbrukspolitikken er SV og Sp ofte allierte, men uten SV i en regjering vil bøndene måtte se langt etter en god landbruksreform. Sp har ikke forpliktet seg til konkrete nok lovnader til bøndene. SV foreslo blant annet i jordbruksoppgjøret en opptrappingsplan for å tette inntektsgapet mellom bønder og andre yrkesgrupper i løpet av fire år, men Sp ville ikke støtte dette. Senere har Sp også sagt at de ønsker en plan, men antyder lenger tid. 

SV har åpnet for å samarbeide med Sp i en ny rødgrønn regjering. SV vil være avgjørende for å sikre en forankring på venstresiden i norsk politikk, samt en ambisiøs politikk for å få ned klimagassutslippene og få en god natur og miljøpolitikk.