SV og MDG

Norge og verden står overfor to store kriser; klimakrisen og forskjellskrisen. SV og MDG er enige om mye når det gjelder klima og miljø, men SV har en mer radikal og konkret politikk. SV er også det eneste partiet som forener både en kraftig klima- og miljøpolitikk og en radikal politikk for å få ned forskjellene og ulikheten i samfunnet. 

SV er det eneste klimapartiet som er aktuelt for å forhandle fram en regjeringsplattform. Det er gjennom konkrete forslag som blir gjennomført vi kan få ned utslippene. Da er det avgjørende at klimastemmene blir hørt i regjeringsforhandlingene. Et sterkt SV sikrer det.  

Klimakrisen må tas på det alvoret den fortjener. Vi har ingen tid å miste. Derfor har SV lagt frem en klar plan for å kutte utslippene med 70 prosent innen 2030, en plan som er detaljert og gjennomførbar. Til sammenligning har MDG bare lagt frem en plan om å kutte rundt 60 prosent av utslippene (selv om de sier de har høyere mål), det er for lite. Klimapolitikken trenger ikke flere luftige mål, nå er det helt direkte tiltak, sektor for sektor, som gjelder. 

MDG stiller ultimatum på én sak, nemlig oljeleting. Dette er politikk SV er enig i, og det er viktig for klimakutt i fremtiden. Men dette er ikke nok. Å stoppe letinga nå gir ingen effekt før om kanskje 10-15 år. Da er det dumt å stille dette som ultimatum fordi det gjør det mye vanskeligere med andre helt nødvendige gjennomslag for klimaet. 

Vi trenger et rettferdig samfunn for å redde klimaet. Både fordi det er riktig og fordi det er nødvendig for å få folk med på laget. Vi kan ikke la de med minst betale regninga. SVs klimapolitikk sørger for at vi samtidig når utslippsmål og målet om et rettferdig samfunn. Det er feil å gi inntrykk av at det er en motsetning mellom god velferd og nødvendige klimatiltak. Det blir ikke høyere utslipp av gratis SFO eller at tannhelse får de samme egenandelene som resten av helsesystemet. 

SV står for et omfordelende skattesystem, en sterkere velferdsstat og en aktiv næringspolitikk for å bygge opp og omstille til grønn industri og næringer. MDG anser seg selv som blokkuavhengig og kan samarbeide også med høyresiden, mens SV mener at klimakrisen og forskjellskrisen må løses sammen. Vi vil ha et rettferdig grønt skifte. Både MDG og SV vil kutte utslippene raskt ved å sette en høyere pris på forurensing. Dette er helt nødvendig for å nå 2030-målene. Forskjellen på SV og MDG er at SV vil kompensere for økte avgifter med skatteletter til vanlige folk og mer velferd, blant annet gjennom billigere tannhelse og gratis SFO. For oss i SV er det merkelig at MDG velger å sette velferd, som billigere tannhelse eller at alle barn skal få delta på SFO, opp mot klimasaken. SV foreslår også å øke formuesskatten, som er den mest omfordelende skatten vi har, betydelig mer enn MDG. 

Mens SV foreslår en opptrapping av minstepensjonen for å heve alle pensjonister over fattigdomsgrensen, foreslår MDG i sitt alternative budsjett å kutte 4,2 mrd. kroner til gifte og samboende pensjonister. Det vil gi et betydelig innhogg i økonomien til alle gifte og samboende pensjonister.

SV er det eneste klimapartiet som er aktuell for å sitte i en regjering på venstresida. En stemme til SV er derfor en stemme til å styrke klimaets sak i de viktigste forhandlingene etter valget. De neste fire årene blir avgjørende, da er det viktig at klimastemmene får innflytelse.