SV og AP

I denne valgkampen har Arbeiderpartiet snakket mye om mindre forskjeller og en del om klima. Det er mange av de samme sakene som SV er mest opptatt av. Det er likevel helt klart at politikken etter valget bare blir god nok med et sterkt SV.

SV har en mye sterkere politikk for å få til fordeling og økt velferd for alle. En av de viktigste årsakene til ulikhet i samfunnet er at de rikeste nesten ikke betaler noe i skatt på det de tjener. 

Uten å øke disse skattene er det veldig vanskelig å gjøre noe med forskjellene. 

Grunnen til at SV vil ha økte skatter for de få med de største formuene er at vi må satse på velferd for de mange. 

I klimaspørsmål har SV og Arbeiderpartiet historisk stått langt fra hverandre. Nå er det positive tegn i AP, men SV har en bedre og mer radikal klimapolitikk. Radikale endringer er helt nødvendig hvis vi skal begrense ødeleggende klimaendringer.  

Ap har i praktisk politikk ikke har gjort noe for å bremse norsk oljeutvinning. Blant annet var de med på et oljeforlik i stortinget som ga over hundre milliarder i støtte til oljeselskapene, og binder opp folk og kompetanse til oljeproduksjon mens vi trenger dem til å bygge de grønne industriarbeidsplassene. 

Et sterkt SV er nødvendig for å få til løsningene som trengs for å møte klimakrisen, et krafttak mot større ulikhet og mer velferd og mindre sentralisering. Hver eneste stemme til SV er en stemme for at disse sakene blir viktigst i regjeringsforhandlinger.