Krisepakker

Pandemien er en forskjellskrise. SV har gjennom koronaperioden jobbet for å sikre jobber, inntekter og rettferdig fordeling. SV har lagt fram en rekke forslag for en mer sosial og grønnere politikk i møte med krisa.

Regjeringen har systematisk lagt fram krisepakker som har vært for små. For mye penger har gått til nye oljeprosjekter og rike bedriftseiere, for lite har gått til å sikre jobber, sikre inntekt og vri norsk økonomi i grønn retning.  

SV har brukt forhandlingene om krisepakker til å få gjennom sterkere tiltak for psykisk helse, øke bostøtten for å ta unna høye strømpriser og øke støtten til bedrifter for å sikre arbeidsplasser.

SV har blant annet foreslått å: