Korona

Koronapandemien har satt helsevesenet vårt under press, forsterket forskjellene mellom folk og gjort mange arbeidsledige. Regjeringen har holdt igjen på pengene til krisepakker for å redde vanlige jobber, samtidig som oljelobbyen har fått milliardbeløp. Stortinget har blitt holdt utenfor sentrale beslutninger om inngripende smitteverntiltak. Pandemien har også hatt negative konsekvenser for likestillingen. SV har jobbet og vil jobbe videre for en opprustning av intensivkapasiteten på sykehus. Vi vil ha en storinnsats mot sosiale forskjeller og ha en mer demokratisk forankring av innskrenkende koronatiltak. Mer enn noen gang en politikk for små forskjeller, trygge velferdsordninger og rettferdighet.  

SV vil: