Cruiseturisme

Det er i dag nesten fritt frem for cruiseselskap å seile i norske farvann. Det er ingen mengdebegrensning samtidig som antallet båter har gått i været de senere år. Dette legger press på mange norsk kystsamfunn og naturen. Det stilles heller ingen krav til verken bruk av drivstoff, kjøp av lokal mat eller bruk av lokale guider. Cruisenæringen blir dermed en svært begrenset inntekt for Norge samtidig som den påfører stadig større miljø- og pressproblemer.

SV vil: