Arbeidslivskriminalitet

Arbeidslivskriminaliteten brer om seg i stadig nye bransjer. Koronakrisen har påvirket arbeidslivskriminaliteten og gitt nye utfordringer.  Mennesker utnyttes, og fellesskapet snytes for skattepenger. Det er bred politisk enighet om å stoppe arbeidslivskriminaliteten. Samtidig skjer det alt for lite.

Det er i ferd med å vokse fram en ny gruppe med underbetalte arbeidere, og arbeidsmarkedet deles mellom de som har fast og de som har midlertidig ansettelse. Denne utviklingen må stoppes, slik at det norske arbeidslivet kan være trygt for alle arbeidstakere.

SV vil: