Arbeidslivskriminalitet

Arbeidslivskriminaliteten brer om seg i stadig nye bransjer. Koronakrisen har påvirket arbeidslivskriminaliteten og gitt nye utfordringer.  Mennesker utnyttes, og fellesskapet snytes for skattepenger. Det er bred politisk enighet om å stoppe arbeidslivskriminaliteten. Samtidig opplever folk som jobber i ulike etater, utfordringer med at de virkemidlene de har tilgjengelig ikke er tilstrekkelige.

Det er i ferd med å vokse fram en ny gruppe med underbetalte arbeidere, og arbeidsmarkedet deles mellom de som har fast og de som har midlertidig ansettelse. Denne utviklingen må stoppes, slik at det norske arbeidslivet kan være trygt for alle arbeidstakere.

Arbeidslivskriminalitetssentrene rapporterer om utfordringer med å stoppe kriminelle i arbeidslivet blant annet på grunn av et lovverk som gjør det vanskelig å samarbeide og utveksle informasjon etatene imellom. De ansatte på arbeidslivskriminalitetssentrene løfter fram en rekke tiltak og lovendringer for at de kan jobbe mer effektiv mot arbeidslivskriminaliteten. Det er krevende for de ulike etatene å samarbeide når de er bundet av taushetsplikten seg imellom.

SV vil: