Ledig stilling som fylkessekretær for Vestfold og Telemark SV

Publisert av: Eli Ulvestad Publisert: 02. mai 2022
Oppdatert: 03. mai 2022
Lesetid: ca. 2 min
Vil du bidra til å bygge SV-laga i Vestfold og Telemark? Ønsker du å jobbe for at SV skal få gjennomslag for sin politikk for miljø og rettferdig fordeling? Har du erfaring fra organisasjonsarbeid? Da er du kanskje personen vi leter etter!

Fylkessekretæren vil ha ansvar for å styrke arbeidet i lokallagene, gjennom oppfølging av fylkeslagets arbeidsplan. I løpet av 2023 vil dagens fylkeslag bli delt i to, gjennom oppretting av Vestfold SV og Telemark SV. Fylkessekretæren er sekretær for fylkesstyret, bistår fylkespartiet og fylkestingsgruppa politisk og organisatorisk, og ansvarlig for den daglige driften av fylkeslaget. Dette er en stilling som byr på varierte arbeidsoppgaver. 

Daglige oppgaver

Hvem er du?

Vi søker en strukturert og dyktig person med engasjement for de politiske sakene SV jobber for. Stillingen byr på varierte arbeidsoppgaver, og du må være innstilt på å gjennomføre alt fra rutineoppgaver til å bidra i den strategiske utviklinga av SVs partiorganisasjon. 

Du må ha gode samarbeidsevner, men samtidig stor evne til å arbeide selvstendig. Administrativ erfaring og erfaring fra organisasjonsarbeid er en forutsetning. Du må også ha erfaring med digitale verktøy og bruk av sosiale media. Personlige egenskaper vil bli vektlagt.

Formålet med stillingen er å fremme partiets og fylkeslagets politiske syn. Den som skal få stillingen må kunne tilslutte seg hovedtrekkene i SVs politiske prosjekt og programmer. Det er et personalpolitisk mål å oppnå en balansert kjønnssammensetning, og å rekruttere personer med minoritetsbakgrunn. 

Vi tilbyr

En 100% fast stilling. Arbeidssted vil være på fylkeslagets kontor i Porsgrunn.

Det er fleksitid i stillingen og du må regne med noe kvelds- og helgearbeid i forbindelse med reiser, møter og seminarer. Gode muligheter for avspasering.

Stillingen blir lønnet i tråd med Landsoverenskomsten mellom Arbeiderbevegelsens Arbeidsgiverforening og Handel og Kontor, samt SVs lokale lønnspolitikk. Lønnsspennet for stillingen er lønnstrinn 34-51 (tilsvarer f.t. en årsløn på kr 423.578- 585.094), med individuell fastsetting av lønnstrinn etter kompetanse og erfaring

SV sentralt har arbeidsgiveransvar for fylkessekretæren, mens fylkesstyret har arbeidslederansvar. 

Oppstart: August 2022.

Om søknaden fra deg

Alle søknader må sendes inn gjennom søknadsportal på finn.no. Vi ber om at du laster opp både søknadsbrev og CV her, men attester og vitnemål blir først forespurt ved et eventuelt intervju.

Om arbeidsgiveren

Sosialistisk Venstreparti er i vekst og søker deg som vil være med på laget. SV arbeider for et rettferdig og miljøvennligsamfunn der viktige samfunnsoppgaver blir løst i fellesskap, og der vi skaper et samfunn for de mange – ikke for de få.

Per i dag er det rundt 25 ansatte i SV, 15 av disse har arbeidsplass på partikontoret i Oslo. I tillegg er det ansatt fylkessekretærer i alle fylker.