open menu

Vi vil ha dine innspill til Grønn ny deal

Norge står overfor tre kriser. Sammen med resten av verden står vi overfor en global klimakrise. I tillegg står vi overfor en økonomisk krise dersom vi ikke skaper nye næringer å leve av, som et oljeavhengig land i en verden som skal slutte med olje. Og vi har en ulikhetskrise, med økende økonomiske forskjeller i Norge.

Grønn ny deal er en plan for hvordan Norge skal løse disse tre krisene. Nå er vi klar med første debattnotat om Grønn ny deal, vårt arbeid med rettferdig og grønn omstilling. Dette er første utkast som vi håper du leser, gir oss innspill på og diskuterer det med andre i partiet, naboen og kollegaer.

Det er ikke til å komme utenom at debattnotatet er omfattende og langt. Vi skal jo i løpet av det neste tiåret redusere klimautslippene med 60% innen 2030 samtidig som vi reduserer forskjellene. Til sammen vil tiltakene i notatet få Norge til å oppnå klimaforpliktelsene våre. Samtidig tegner dette et spennende bilde av hvordan vårt samfunn kan bli. Vi har en vei å gå, det finnes flere måter å gjøre dette på. Derfor skal vi bruke tiden fremover på å diskutere.

Last ned utkastet her. Send oss dine innspill via svarskjema innen 1. august. 

Innspillene blir deretter sammenstilt til et endelig dokument, som sendes til arbeidsprogramkomiteen. De legger frem utkast til nytt partiprogram for partiorganisasjonen.

Del dette