open menu

Bybanen

 

Vedtak fra Bergen SVs medlemsmøte 06. mai 2013:

  • Bygging av bybane mot nord skal bidra til å redusere globale klimagassutslipp og lokal luftforurensning, at den totale bilbruken går ned og til at Bergen sentrum blir bilfri i størst mulig grad.
  • Bergen SV vil prioritere trasévalg som tilrettelegger for en byutvikling som vil gi mulighet for flest mulig til å gå, sykle eller benytte et tjenlig kollektivtilbud til og fra arbeid, barnehage/skole og fritidsaktiviteter.
  • God tilgjengelighet for flest mulig skal prioriteres. SV legger derfor dagalternativ til grunn i valg av trasé.
  • Av hensyn til god betjening av Bergen sentrum, sammenhengende sykkelveinett gjennom sentrum og minst mulig skade for kulturminner og kulturmiljø, ønskes bybanen lagt over Bryggen.
  • Bystyregruppen bes om å prioritere trafikkreduserende tiltak i forbindelse med aktuelle trafikkomlegginger som følge av de trasévalg som gjøres.
  • Fylkestingsgruppen bes om å prioritere tilrettelegging for et godt system for parkering med skyss for bil og sykkel, lokalbusser, matebusser og ekspressbusser som kan utfylle bybanetilbudet mellom sentrum og Åsane.
  • Bystyregruppen må arbeide for å bedre forholdene for interntrafikken i bydelen Åsane. Biltrafikken må reduseres ved bedre busstilbud mot bybanen og interne strekninger i bydelen. Forhold for syklende og gående må bedres vesentlig.

 

Nyhetssaker  og debattinnlegg, om SV og bybanen

 

Bybanemyter (BT 26. aug 2014)

I mange tiår har politikerne i Bergen snakket om å gjøre Bryggen bilfri, men ingenting skjer. Trafikken vil dundre over Bryggen til bystyret tvinges til noe annet, skriver partileder Audun Lysbakken og bystyrerepresentant Tina Åsgård.
http://www.bt.no/meninger/debatt/Bybanemyter-3183921.html

 

Gråt, min elskede by (BT 8. aug 2014)

Hvis ikke Bergen skal bli den store taperen i tautrekkingen om milliardene på Stortinget, kreves det omkamp om banen, skriver partileder Audun Lysbakken.
http://www.bt.no/meninger/kronikk/Grat_-min-elskede-by-3172708.html

 

Med bybane kan byen byggjast  (BT 17. juni 2014)

Bybanen er ikkje eit ekspresstilbod, men eit tilbod for dei som skal av og på langs bybanestrekket. Dette er langt dei fleste, også når det gjeld Bybanen til Åsane.
http://www.bt.no/meninger/debatt/Med-bybane-kan-byen-byggjast-3140303.html

 

Bybane til Fyllingsdalen (BA 5. juni 2014)

Tiden er inne for å forberede bybane til Fyllingsdalen parallelt med arbeidet mot Åsane, skriver Tina Åsgård og Tom Skauge.
http://www.sv.no/bergen/2014/06/06/bybane-til-fyllingsdalen/

 

Nye bommer skal stoppe bilene (BT 5. juni 2014)

To ekstra bomstasjoner i Sandviken vil redusere gjennomgangstrafikken i bydelen, foreslår SV, Byluftlisten og V.
http://www.bt.no/nyheter/lokalt/Nye-bommer-skal-stoppe-bilene-3133141.html

 

SV-topp mener Bybane-saken kan ha ødelagt for et rødgrønt samarbeid i Bergen (BA 22. mai 2014)

– For Ap er det tydeligvis viktigere at bybanen ikke går langs Bryggen enn at den går i det hele tatt, sier SVs Tina Åsgård.
http://www.ba.no/nyheter/article7371158.ece

 

– Bybanen ofres for å berge byrådet (Nrk 16. mai 2014)

SV og Venstre raser mot byrådet, og mener de går inn for et bybanealternativ som ikke lar seg bygge. – Bybanen blir ofret for at Frp skal få fortsette i byrådet, mener Tina Åsgård (SV).
http://www.nrk.no/hordaland/advarer-mot-bybane-kompromisset-1.11721306

 

«Fyllingsbanen er enklere å bygge» (BA 10. desember 2013)

Om Bybanen til Åsane blir svært dyr og vanskelig, er det bedre å bygge til Fyllingsdalen først, mener Oddny Miljeteig (SV) og Erlend Horn (V).
http://www.ba.no/nyheter/article7035467.ece

 

SV refser BT i Bybane-saken (BT 27. november 2013)

– Hvis jeg skulle basert mitt standpunkt bare på BT sin dekning, ville jeg også støttet tunnelalternativet, sier SVs Tina Åsgård. Hun mener mange av motstanderne av Bybanen langs Bryggen ikke har satt seg godt nok inn i saken.
http://www.bt.no/nyheter/lokalt/SV-refser-BT-i-Bybane-saken-3013563.html

Del dette Del dette på Facebook Del dette på Twitter