open menu

Programkomiteens side

Forslag til valgprogram for Bergen SV 2019-2023
Her finner du hele valgprogramforsalget fra Programkomiteen i Bergen SV, som legges frem til behandling på årsmøtet til Bergen SV:
For de mange, ikke for de få – Valgprogram for Bergen SV 2019 – 2023
Forslaget har én dissens (side 31, linje 936-939). Komiteen mener det er mest hensiktsmessig at det redegjøres for denne muntlig på årsmøtet. Mikkel Grüner vil snakke for mindretallet, og Tina Åsgård for flertallet.

Programkomiteen vil i tillegg gjerne legge frem følgende forslag for årsmøtet:
«Styret får fullmakt til å gjøre redaksjonelle endringer, og sørge for at programmet korrekturleses før det ferdigstilles».

 

Her finner du programforslaget kapittel for kapittel:
Innledning

Profittfri velferd

Et arbeidsliv uten sosial dumping

Barnevern

Kultur for barn og unge

Krafttak mot fattigdom

Boligpolitikk

Folkemakt

Grønn transportrevolusjon

Oppvekst

By for folk

Fremtidsrettet næringsliv

Ruspolitikk

Rikt og mangfoldig kulturliv

Idrett og friluftsliv

Antirasistisk by

Kommunen som arbeidsgiver

Helsetjenester til alle

Frihet – likhet – feminisme!

På lag med fremtiden

Programkomiteens julekalender

Avholdte programseminar:

Mandag 26. november avholdt vi programverksted med tema helse. Det blir innledninger om eldreomsorg ved Sigrun Bøe Perez, Fagforbundet, og om psykisk helse ved Ingrid Jangård Orre, kommunepsykolog på Askøy (medlem av Bergen SV).

Mandag 29. oktober avholdt vi programverksted på partikontoret i St. Jakobs Plass 9. Temaet denne gangen var miljø. Geografiprofessor Håvard Haarstad innledet om bærekraftig byutvikling, mens 1. nestleder i Naturvernforbundet Hordaland Tom Skauge innledet om transport.

Mandag 24. september avholdt vi programseminar på partikontoret i St. Jakobs Plass 9. Temaet for programverkstedet var sosial- og boligpolitikk. Daglig leder i Robin Hood-huset, Marcos Amano, innledet om sosialpolitikk, mens nestleder i bystyregruppen til SV, Mikkel Grüner, innledet om boligpolitikk.

Mandag 27. august kl. 18-20 avholdt vi programseminar i Folkets Hus, Lars Hilles gate 19, rom 327. Temaet var lokaldemokrati. Diane Berbain (bystyrerepresentant for SV) innledet om deltakerdemokrati fra sin studietur til Grenoble og Oddny Miljeteig (gruppeleder for SVs bystyregruppe) innledet om den bergenske parlamentarismen.

Del dette Del dette på Facebook Del dette på Twitter