open menu

Programkomiteens side

Her vil dere finne tekster fra nåværende program, utkast til tekster til det nye programmet, og etterhvert det endelige programmet. Vi ønsker å få innspill fra medlemmene i programprosessen, og håper derfor dere stikker hodet innom denne siden jevnlig, og gir oss tilbakemelding undrveis.

Programkomiteens julekalender

Programverksted
Programkomiteen avholder programverksted siste mandag i måneden.

Vi anbefaler alle å lese gjennom de ferdige tekstene, som ligger lengre ned på siden i forkant av møtet.

Om programarbeidet:
Programkomiteen til Bergen SV ble satt ned på årsmøtet i januar, komiteen er nå i gang med sitt arbeid. Det legges opp til at komiteen møtes månedlig, og at medlemmene skal få løpende mulighet til å lese forslag til programtekster på ulike tema, og komme med kommentarer og forslag til disse.

Alle medlemmer i Bergen SV inviteres til månedlige programverksted, siste mandag i måneden kl. 18-20. På programverkstedene vil det bli en kort innledning til diskusjon, etterfulgt av idemyldring og diskusjon om hva som bør stå i Bergen SV sitt valgprogram om de temaene som er satt opp til debatt. I etterkant av programverkstedene vil programkomiteen bearbeide innspill fra diskusjonen og utarbeide forslag til programtekst.

Tekstforslag til valgprogram 2019-2023
Her finner dere tekstforslag fra programkomiteen på forskjellige politiske områder til det nye valgprogrammet. Vi ønsker svært gjerne innspill fra medlemmer på disse forslagene.

Innledning

Profittfri velferd

Et arbeidsliv uten sosial dumping

Barnevern

Kultur for barn og unge

Krafttak mot fattigdom

Boligpolitikk

Folkemakt

Grønn transportrevolusjon

Oppvekst

By for folk

Fremtidsrettet næringsliv

Har du innspill du ønsker å komme med til programkomiteen ?
Her finner dere skjema som skal brukes for å sende innspill til programarbeidet.

 

Avholdte programseminar:

Mandag 26. november avholdt vi programverksted med tema helse. Det blir innledninger om eldreomsorg ved Sigrun Bøe Perez, Fagforbundet, og om psykisk helse ved Ingrid Jangård Orre, kommunepsykolog på Askøy (medlem av Bergen SV).

Mandag 29. oktober avholdt vi programverksted på partikontoret i St. Jakobs Plass 9. Temaet denne gangen var miljø. Geografiprofessor Håvard Haarstad innledet om bærekraftig byutvikling, mens 1. nestleder i Naturvernforbundet Hordaland Tom Skauge innledet om transport.

Mandag 24. september avholdt vi programseminar på partikontoret i St. Jakobs Plass 9. Temaet for programverkstedet var sosial- og boligpolitikk. Daglig leder i Robin Hood-huset, Marcos Amano, innledet om sosialpolitikk, mens nestleder i bystyregruppen til SV, Mikkel Grüner, innledet om boligpolitikk.

Mandag 27. august kl. 18-20 avholdt vi programseminar i Folkets Hus, Lars Hilles gate 19, rom 327. Temaet var lokaldemokrati. Diane Berbain (bystyrerepresentant for SV) innledet om deltakerdemokrati fra sin studietur til Grenoble og Oddny Miljeteig (gruppeleder for SVs bystyregruppe) innledet om den bergenske parlamentarismen.

 

Del dette Del dette på Facebook Del dette på Twitter