open menu

Årsmøtet i Bergen SV 2019

Bergen SV inviterer til årsmøte fredag 25. januar og lørdag 26. januar 2019. Lørdagen vil vi også avholde nominasjnsmøte i Bergen SV. Alle medlemmer er hjertelig velkommen.

Invitasjon til årsmøte og nominasjonsmøte i Bergen SV 2019

Innkalling til årsmøte og nominasjonsmøte i Bergen SV 2019

Her finner du dagsorden og sakspapirene til årsmøtet

Her fnner du Innstilling fra programkomiteen i Bergen SV til valgprogram 2019-2023
Innstillingen har én dissens (side 31, linje 936-939). Komiteen mener det er mest hensiktsmessig at det redegjøres for denne muntlig på årsmøtet. Mikkel Grüner vil snakke for mindretallet, og Tina Åsgård for flertallet.

Programkomiteen vil i tillegg gjerne legge frem følgende forslag for årsmøtet:
«Styret får fullmakt til å gjøre redaksjonelle endringer, og sørge for at programmet korrekturleses før det ferdigstilles».

Her finner du skjema for endringsforslag

 

Nominasjonsmøtet i Bergen SV lørdag 26. januar kl 15:00 på Storsalen, Gimle Kulturhus. Kong Oscarsgate 18

Sakspapirer til nominasjonsmøtet i Bergen SV 2019

Nominasjonskomiteens innstilling til valgliste 2019

Siden oppdateres jevnlig

Del dette Del dette på Facebook Del dette på Twitter