open menu

Nok katastrofer for Palestina


15. mai markerer palestinerne Nakba, katastrofen.

Skrevet av: Morten Heszlein-Lossius og Hilde Maria Boberg Andresen

Dagen markerer hendelsene som førte til utdrivelsen av 750.000 palestinere, utslettelsen av over 500 palestinske landsbyer, som et resultat av opprettelsen av staten Israel. Nakba er katastrofen som førte til at det i dag er 5,6 millioner palestinske flyktninger. 

Katastrofen tok aldri slutt. Palestina er under okkupasjon. På Gaza er to millioner palestinere sperret inne av Israels blokade på 13 året. Over halvparten er under 18 år. Gaza er verdens største fengsel, og ett av verdens tettest befolkede områder. 

På Vestbredden lever katastrofen også videre. Daglig opplever palestinere ødeleggelse av eiendom, brønner og infrastruktur. Landet blir splittet av en folkerettstridig mur, som fysisk hindrer folk å nå venner, arbeid, utdanningsinstitusjoner. Jevnlig arresteres unge gutter på Vestbredden for steinkasting, et lovbrudd som har øvre strafferamme på 20 år. I mars 2020 satt det 194 palestinske barn i israelske fengsler.

Trumps såkalte fredsplan, hvor kun Israel sine behov blir møtt, tillater Israel å annektere store deler av Vestbredden, støttet av USAs president. Dette er et åpenbart brudd på folkeretten og da må verden reagere. 

EU har vedtatt at produkter som produseres i ulovlige bosetninger skal merkes, sånn at en ikke kan støtte okkupasjonen uten å vite om det. Dette har SV fremmet forslag om i Stortinget, men dessverre er forslaget foreslått avvist. Da Russland annekterte Krim var Norge blant nasjonene som vedtok en rekke sanksjoner mot Russland, blant annet importforbud på varer fra annekterte områder. Så der vi på den ene siden helt fint kan sanksjonere Russland for annektering, vil ikke regjeringen en gang hjelpe forbrukere som ønsker å opptre bevisst og ikke støtte okkupasjonen. Hykleriet er slående. Og gjennom oljefondet investerer Norge milliarder i 28 israelske bedrifter som er svartelistet av FN på grunn av deres bidrag til å bryte folkeretten. 

Nå må palestinerne bekjempe en pandemi, og det må gjøres under en okkupasjon. Flere palestinske klinikker, som har tilbudt koronatesting, har blitt raidet og revet av Israelsk militære. Særlig utsatt er folk i overfylte flyktningleirer og tettbebodde Gaza. Blokaden fører til mangler på varer, drivstoff, elektrisitet og medisiner. Helsevesenet der har lenge ligget under et enormt press, både på grunn av hindringen av import av viktig medisinsk utstyr og på grunn av israelske militære angrep. På tross av dette har palestinske leger og sykehus sørget for at smitten som oppsto i Gaza ble stoppet, og Gaza har nå kun 5 koronasmittede.

La oss bruke dagen vi markerer Katastrofen til å hindre fremtidige katastrofer. Norge må anerkjenne Palestina som land. Vi må kreve at okkupasjonen oppheves og kreve at blokaden av Gaza heves. Inntil dette skjer må vi vedta sanksjoner mot Israel og vi må kreve at produkter produsert i ulovlige bosetninger merkes. Vi kan ikke lengre sitte stille og se på folkerettsbruddene mot palestinerne. Det er nok katastrofer for Palestina nå.

Del dette