Stem SV 9. september!"/>
open menu

Stem SV 9. september!

Kommunevalget blir et retningsvalg for Bergen.

Her kan du finne SVs valgprogram, presentasjon av våre kandidater og mye mer: sv.no/bergen/valg-2019

SV er et sosialistisk parti. Et sosialistisk samfunn er et klasseløst samfunn der alle yter etter evne og får etter behov, med små forskjeller mellom folk og der ressursene styres demokratisk av folk i fellesskap. Slik er ikke Bergen i dag. Bergen er en by med store klasseforskjeller, med sosial nød og fattigdom. I byutvikling og boligpolitikk prioriteres utbyggerne foran innbyggernes interesser og velferdsprofitører beriker seg på fellesskapets bekostning. Samtidig har vesentlige deler av fellesskapets eiendom blitt solgt på billigsalg og er ikke lenger under demokratisk styring. SV vil ta Bergen i en annen retning. Vi vil skape en rettferdig og solidarisk by som tar vare på alle sine innbyggere og der alle har mulighet til å leve gode liv.

Del dette Stem SV 9. september!" title="Share on Facebook."> Stem SV 9. september!" title="Del på twitter">