open menu

Programkomiteens innstilling til nytt valgprogram er klart

Programkomiteen i Bergen SV har jobbet gjennom 2018 for å lage et program som Bergen SV kan gå til valg på i kommunestyrevalget 2019. Nå har de avsluttet sitt arbeid, og legger frem følgende innstilling til valgprogram for årsmøtet i Bergen SV.

Programkomiteen har bestått av: Rasmus Berg (SU), Mikkel Grüner, Knut Remi Heimvik, Thor Olav Iversen, Liv Marit Longva, Vigdis Vestvik og Tina Åsgård (leder). Gabriel Steinsbekk har fungert som sekretær for komiteen.

Programkomiteen startet sitt arbeid i mars 2018, og har siden da hatt månedlige møter i samlet programkomite, det siste 3. januar 2018. Mellom programkomitemøtene har komiteen arbeidet med å utforme tekstforslag og hente inn innspill fra ressurspersoner på ulike politikkområder. Programkomiteen har fått skriftlige innspill fra 16 ulike organisasjoner til programmet, og har også invitert ulike organisasjoner og ressurspersoner til møtene for å diskutere konkrete politikkfelt.

For å aktivisere medlemmene i programarbeidet har programkomiteen etablert et eget område på hjemmesiden til Bergen SV, der forslag til enkelttekster har vært publisert underveis og det har vært mulig for medlemmer å komme med konkrete innspill til arbeidet via nettsiden. I tillegg har programkomiteen arrangert månedlige programverksted for alle medlemmer, totalt 6. Temaene for programverkstedene har vært næringspolitikk og sosial dumping, ungdomspolitikk (skole og fritid), lokaldemokrati, sosial- og boligpolitikk, miljø (byutvikling og transport) og eldreomsorg og psykisk helse. Programkomiteen laget også en egen julekalender på Bergen SVs Facebook-side, der besøkende til siden hver dag frem til jul fikk lansert ulike forslag til programmet.

Nå har programkomiteen kommet med en innstilling til valgprogram, og her kan du lese hele deres programforslag: For de mange, ikke for de få – Valgprogram for Bergen SV 2019 – 2023

Forslaget har én dissens (side 31, linje 936-939). Komiteen mener det er mest hensiktsmessig at det redegjøres for denne muntlig på årsmøtet. Mikkel Grüner vil snakke for mindretallet, og Tina Åsgård for flertallet.

Programkomiteen vil i tillegg gjerne legge frem følgende forslag for årsmøtet:
«Styret får fullmakt til å gjøre redaksjonelle endringer, og sørge for at programmet korrekturleses før det ferdigstilles».

Det endelige programmet skal vedtas på årsmøte i Bergen SV 25. og 26. januar.  Har du forslag til endringer, ber vi om at dette sendes til bergen@sv.no

Del dette