open menu

En bydel som tar vare på naturen

Alna SV vil

  • realisere en nasjonalpark i Østmarka og nasjonalparksenter i tilknytning til marka
  • forbedre skiltingen fra kollektivknutepunkt og skilting av kortere rundløyper i marka
  • jobbe for å oppgradere Grønlihytta til ei åpen markastue med et visst serveringstilbud, og etablere en tilrettelagt sti slik at småbarnsfamilier og personer med funksjonsnedsettelser lettere kan besøke hytta
  • legge turvei/fortau langs Lindebergåsen mot Østmarka som sørger for en trygg forbindelse mellom turveien fra Trosterud til skogsbilveien/turveien/lysløypas start ved Lindebergåsen
  • videreutvikle Alnaparken for flerbruk
  • ta vare på og utvikle friarealer og grønne lunger i bydelen og gjenåpne bekker og elvefar i størst mulig grad
  • jobbe for en oppgradering av benker, lekeapparater og klatreløyper i Trolldalen
  • etablere flere utendørs treningsapparater i grøntområder der dette mangler
  • jobbe for at de store grønne arealene i Ulvenparken skal oppgraderes og brukes til det beste for nærmiljøet.

Del dette Del dette på Facebook Del dette på Twitter