open menu

En grønn bydel

Alna SV vil

 • jobbe for å få lagt mest mulig av E6 gjennom bydel Alna i tunnel eller lokk, for å redusere luftforurensning og støy i bydelen
 • jobbe for at t-banen forlenges fra Ellingsrudåsen gjennom Lørenskog og Ahus til Lillestrøm
 • jobbe for at det etableres en ringbane i Groruddalen, for eksempel ved å bygge en t-banelinje mellom Furuset og Kalbakken
 • at Alnabruterminalen videreutvikles innenfor nåværende areal, med sikte på å legge til rette for mer gods på jernbane. Trailertrafikken til terminalen må styres slik at den skaper minst mulig ulemper på lokalveiene
 • legge til rette for trygg parkering av sykler ved t-bane og jernbanestasjoner i bydelen
 • jobbe for opprettelse av bildelingsplasser, både i eksisterende bomiljøer og ved ny boligbygging
 • jobbe for å gjøre det enklere å komme seg fram uten bilbruk, ved bedre sykkelveier, kollektivtilbud og tilrettelegging for gående
 • støtte hastetiltak for å redusere støy og støvforurensing fra veitrafikken, som reduserte fartsgrenser i perioder og økt beplanting og støyskjerming
 • jobbe for at bydelen engasjerer seg for lokal trafikksikkerhet, særlig langs skoleveier
 • jobbe for at bydel Alna øker fokuset på gjenvinning og avfallssortering blant bedrifter og befolkningen i bydelen
 • jobbe for at bydelen kutter bruken av engangsplast

Del dette Del dette på Facebook Del dette på Twitter