open menu

En bydel som sikrer trygge og gode arbeidsplasser

Alna SV vil

  • jobbe for flere faste og hele stillinger i bydelen, og kjempe mot ufrivillig deltid
  • at når personer med nedsatt funksjonsevne søker på utlyste stillinger i bydelen, skal minst en av disse kalles inn til intervju. Ved lik eller tilnærmet like kvalifikasjoner skal den funksjonsnedsatte prioriteres.
  • styrke bydelens bruk av verna bedrifter, hvor folk som kommer fra fengsel, rusinstitusjoner eller psykiatrisk behandling kan få muligheten til å trene opp sine arbeidsferdigheter
  • erstatte bruken av kommersielle bemanningsbyråer ved å opprette en kommunal vikarordning for bydelens barnehager
  • jobbe for å redusere bruken av kommersielle vikarbyråer i bydelen tjenester for øvrig
  • arbeide for å styrke ansattes medbestemmelse og medvirkning i bydelens tjenester i samarbeid med fagforeningene
  • at det opprettes flere arbeidsplasser i bydelen vår, og at en del av eksisterende næringsvirksomhet i dalbunnen videreføres
  • at Alnabruterminalen videreutvikles ettersom den er viktig for overføring av mer gods fra vei til bane

Del dette Del dette på Facebook Del dette på Twitter