open menu

En bydel for eldre

Alna SV vil

  • jobbe for flere eldrekollektiv og flergenerasjonsboliger
  • opprette omsorg pluss-boliger for eldre
  • ansette minst en ernæringsfysiolog i hjemmetjenesten for å sikre god og kvalitetssikker ernæring for eldre
  • forbedre kosthold på sykehjem og i hjemmesykepleien, ved å se på hvor maten lages, øke kvaliteten på maten og forbedre spiseopplevelsen
  • jobbe for at også Bydel Alna får ta del i den bydekkende ordninga med rosa busser, et fleksibelt transporttilbud til eldre
  • legge til rette for gode kulturopplevelser for eldre, ved å videreføre den kulturelle spaserstokken
  • forbedre kommunikasjon mellom bruker/pårørende og hjemmetjenesten for å sikre helhetlige individuelle planer
  • sette i gang en forsøksordning der man gjennomfører hjemmebesøk hos eldre som har fylt 75, for å sørge for å gi råd og tilrettelegge deres hjemmesituasjon

Del dette Del dette på Facebook Del dette på Twitter