open menu

En bydel som ivaretar ungdommen

Alna SV vil

  • at det opprettes en fritidsklubb eller lignende på Teisen/Ulven
  • sikre gratis leie av lokaler til frivillige organisasjoner for barn og unge
  • styrke skolehelsetjenesten og helsestasjonens ungdomssatsing
  • legge til rette for at alle barn lærer å svømme
  • jobbe for at alle skoler i bydelen har et samarbeid med barne- og ungdomspsykiatrien (BUP) og har fokus på ungdom og mental helse
  • at Fagsenteret får økte ressurser og flere årsverk
  • jobbe for en aktiv involvering av Ungdomsrådet i saker som angår ungdom i bydelen
  • utvide åpningstidene til de meråpne møtestedene i bydelen, som gymsaler, bibliotek og ungdomsklubber
  • at det opprettes flere videregående skoler i Groruddalen
  • at bydelen inngår samarbeid med tiltak som Opprop Tveten for å øke gjennomføringsgraden i skolen

Del dette Del dette på Facebook Del dette på Twitter