open menu

En familievennlig bydel

Alna SV vil:

 • at barn får tilbud om barnehageplass i nærheten av der de bor
 • at midlertidige barnehager, som Teisenparken og Kastanjen barnehage, erstattes med permanente barnehager
 • at barnehagene i bydelen rustes opp og sikres bedre, kontinuerlig vedlikehold
 • at kommunen overtar driften av konkurranseutsatte barnehager, som Frydenlund, når anbudsperioden er utløpt. Der private barnehager kommer for salg, bør kommunen vurdere å overta disse.
 • at det raskere enn i dag kommer vikarer på plass ved sykefravær i barnehager.
 • kjempe for å gjeninnføre gratis kjernetid i barnehager i Groruddalen for alle, uavhengig av inntekt.
 • at det etableres en ny åpen barnehage i bydelen
 • jobbe for at barnehagene som har en særlig stor andel barn med utfordrende oppvekstsvilkår får tilført ekstra ressurser.
 • arbeide for at Alna ridesenter støttes, da det er et viktig tilbud for barn og unge, samt mennesker med særskilte behov
 • ta vare på og videreutvikle tilbudet på Nordre Lindeberg gård
 • at bydelen tilbyr foreldreveiledningskurs til alle småbarnsforeldre

Del dette Del dette på Facebook Del dette på Twitter