open menu

BU-gruppa til Alna SV

Ved valget i 2015 fikk Alna SV inn ett medlem av Bydelsutvalget i Alna. Vi fikk dessuten et medlem i hver av de tre fagkomiteene i bydelsutvalget, samt en observatør i Arbeidsutvalget. Ta gjerne kontakt med oss dersom du har innspill eller spørsmål i lokale saker. Vi er veldig interessert i å høre fra dere!

  • Tore Syvert Haga er medlem av Bydelutvalget (BU) og observatør i Arbeidsutvalget (AU) . Han er Alna SVs gruppeleder. Epost tore.syvert.haga@gmail.com, telefon 95 13 71 71.
  • Susana Mercedes Kværndal er 1. vara til BU og til observatørplassen i AU. Hun er fast medlem av Miljø- og byutviklingskomiteen i bydelsutvalget. Epost susananor@hotmail.com, telefon 9111627 .
  • Guri Waalen Borch er fast medlem av Oppvekst- og kulturkomiteen i bydelsutvalget. Epost norcol@hotmail.com, telefon 91590280.
  • Ingunn Gjerstad er fast medlem av Helse- og sosialkomiteen i bydelsutvalget. Epost ingunn.gjerstad@gmail.com, telefon 91830142.

Mer informasjon om politikk i bydel Alna finner du på bydelsadministrasjonens hjemmesider.

Her finner du valgresultatet for Bydel Alna 2015, SV-stemmene er på side 9.

Andre offentlige verv

Gjennom bydelsutvalget har en rekke medlemmer av Alna SV blitt medlemmer eller varamedlemmer til Eldrerådet, Rådet for funksjonshemmede, Tilsynsutvalget for Alna Nord og Grønlihytta DA, samt driftsstyrene ved følgende skoler i bydelen: Bakås, Bryn, Ellingsrud, Ellingsrudåsen, Furuset, Gran, Haugerud, Haukåsen, Jeriko, Lindeberg, Skjønnhaug, Trosterud og Tveita.

Ta gjerne kontakt med våre representanter her dersom du har innspill eller synspunkt. Send din henvendelse til gruppelederen, så tar han saken videre til rett representant.

Del dette Del dette på Facebook Del dette på Twitter